ਕੁੱਤਾ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਕੁੱਤਾ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ - ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਲਗਭਗ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟਣ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ। ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ?

ਉਹ 10lbs, 9 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।

ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੇਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭੋਜਨ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਲ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁਲਾਬ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਅਤੇ, ਜੇ ਇਹ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ), ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਆਏਗਾ. ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ. ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕਲ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ. ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ. ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਤੂਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ।

ਖੈਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਤਾਨਿਆ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਜਾਂ ਉਪਰਲੀ GI ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਟ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹੈਲੋ! ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਖੁਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ।

ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਛੋਟੇ, ਚਿੱਟੇ "ਬਿੰਦੀਆਂ" ਹਨ। ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਤਰਾ ਹੈ.

ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਉਹ ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਖੁਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ "ਬੇਬੀ" ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੈ।

ਧੰਨਵਾਦ!

ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਸਤ ਸਟਲ - ਕਤ ਅਤ ਕਤਰ ਦ ਲਈ


ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ

ਮੂਰਖ ਮੁਰਗੀ? ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ! ਪੋਲਟਰੀ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤ ਹੈ

ਅਗਲੇ ਲੇਖ

ਹਿਲਸ ਜ਼ੈਡ ਡੌਗ ਫੂਡ

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos